Echtscheiding

Als u besloten heeft uit elkaar te gaan of te gaan scheiden, dan kunt u mediation gebruiken om goede afspraken te maken welke nodig zijn in het kader van een echtscheiding, zoals de verdeling van bezittingen, alimentatie, pensioen enz. Indien er kinderen zijn, dan begeleidt de mediator bij het opstellen van een ouderschapsplan. Wendy den ouden is tevens KIES-omgangsbegeleider.

Mediation

Mediation is een vrijwillig, vertrouwelijk proces, wat escalatie kan voorkomen. De mediator is een neutrale derde, die helpt om tot een oplossing te komen die voor beide partijen geschikt is. De mediator helpt partijen om de zaken waar het echt om gaat helder te krijgen en te zorgen dat men anders of beter met elkaar communiceert. De mediator neemt niet de beslissingen, dat doet uzelf.

Allerlei opties en consequenties worden besproken voordat u beslist wat het beste voor u (en de kinderen) is. In sommige gevallen is het nog wenselijk om een financieel deskundige te betrekken.

Uiteindelijk worden de gemaakte afspraken in een echtscheidingsconvenant vastgelegd. U tekent deze eindovereenkomst alleen als u vindt dat de beschreven kwesties voor alle betrokkenen naar tevredenheid zijn geregeld. Na ondertekening wordt door een advocaat het gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank ingediend.